Jam 36 vjecare rrethina Tiranës “sekrete”, bejme punen dhe ikim, jam e martuar nuk dua pr obleme

Jam e martuar dhe kam dhe një vajzë të vogël dy vjeçare, kisha një mart.esë të lumtur, por ndodhi ajo që nuk ia dëshiroj ti ndoshë askujt në jetë. Jetonim të lumtur me burrrin, por një më.gjes ai p.ësoi një gö..itje në tru dhe tani nuk është i a.ftë për asgjë.

Në fillim isha e mërzitur shumë për burrin dhe vajzën, por tani jam pajtuar me fatin tim dhe kujdmesem për familjen, por nevoja të shtyen të bësh edhe gjëra të tjera. Jetoj afër Tiranës dhe me dëshir do ta pranoja një burrë nga Tirana ose rrethi i Tiranës. Mund të takohemi në vende të fs,he,hura dhe ta bëjmë qejfin tonë, ju premtoj se do të jeni shumë të knaq,ur dhe çdo gjë do të jetë se,krete,,,merre numr1n tim pasi LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN DHE MERR KON.TAKTIN E KESAJ BUKUROSHE

Related Posts

KJP CLAIMS BIDEN PASSES COGNITIVE TEST EVERY DAY

I can’t stop laughing. KJP is now claiming that President Joe Biden takes and passes a cognitive test every day. There is no way this is actually…

Trump vs Biden poll on MSNBC

  President Joe Biden vs former President Donald Trump in some random polls on MSNBC might be something Democrats are scared of. Trump seems to be winning…

Breaking: Elon Musk Backs Mel Gibson and Mark Wahlberg’s Non-Woke Studio With $1 Billion

In a surprising turn of events, billionaire entrepreneur Elon Musk has announced a substantial investment of $1 billion in a new film production venture led by Hollywood…

Letitia James tried sneaky legal move against Trump

  Letitia James tried pulling a sneaky move against former President Donald Trump. She failed. A judge ruled against Letitia James when she asked them to void…

Jaw-dropping footage of Jesus

In the vast tapestry of human history, certain figures stand out with a timeless resonance, shaping cultures, philosophies, and belief systems for millennia. Among them, perhaps none…

“They’re getting decimated”: Trump warns Americans

  Former President Donald Trump issued a stern warning to all Americans about what the Democratic Party is doing to our country thanks to Joe Biden’s failing…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *